Wielertoerclub RTC de Pedaleur en mountainbikeclub ATB de Pedaleur gaan verder als DCC. De twee Doetinchemse fietsclubs bundelen hun krachten, waardoor er meer draagkracht en groei ontstaat voor een toekomstbestendige  vereniging. Het fusievoorstel is in januari  2023 een feit geworden. Met deze samenvoeging gaat DCC rond de 210 leden tellen. Naast wielrennen en mountainbiken wordt ook gravelen als nieuw fietsonderdeel  toegevoegd aan de nieuwe vereniging.

Volwaardige fietsclub
Met de Doetinchem Cycling Club hebben we drie mooie varianten  te bieden in de fietssport.
Ontwikkelingen
De besturen zijn in 2022 samen opgetrokken en door het instellen van een fusiewerkgroep, gesponsord door de Rabobank met als procesbegeleider Danny Meuken, konden er snel  grote stappen worden gezet.  Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 19 januari jl. heeft de fusiecommissie verslag uitgebracht en hebben de beide besturen het fusievoorstel gepresenteerd en toegelicht. De ALV heeft ingestemd met het fusievoorstel , waarmee het fusiebesluit ter inzage kan worden  gelegd. Vervolgens zal de notaris na één maand  de fusieakte  passeren.
Elk fietsonderdeel  krijgt zijn eigen coördinator.  Met de gelden, ontvangen uit de stimuleringsprijs van de gemeente Doetinchem,  is een nieuwe website ontwikkeld (www.doetinchemcyclingclub.nl) Zes  sponsoren zijn verbonden aan DCC. Naast het nieuwe logo is, in samenwerking met de kledingcommissie, een duurzaam tenue ontworpen door voormalig profwielrenner Tom Leezer. De kleding is gemaakt van recyclebare petflessen. Epping: “Dit product past goed bij ons streven om bewust om te gaan met gedrag, duurzaamheid en milieu. ‘Riding for the planet’ staat daarom dan ook op prominent op de kraag van ons nieuwe shirt om deze visie  uit te dragen.”

Ambities.
Het streven is om een volwaardige mobiliteitsclub te zijn waarbij inclusief fietsplezier vanzelfsprekend is.